Author Archives: Victor Reyes

Ge och ta kontrollen tack vare GDPR

GDPR ersätter PuL, den 25 maj gäller nya regler för hur personuppgifter får hanteras. 4 procent av globala årsomsättningen i sanktionsavgift får de flesta att darra. Hur agerar och förbereder man sig bäst? Följande..

Glöm landsgränserna – se Norden som en region! 

Alltfler ser Norden som en enda region och vill rekrytera chefer och styrelsemedlemmar med kunskap om alla nordiska länder. Många internationella bolag har länge sett på Norden som en enda marknad medan vi som..

Framtidens vd:ar är people managers.

Vid ett tillfälle när jag var uthyrd som HR-konsult, blev jag ansvarig för att rekrytera in nya medarbetare till ett snabbväxande bolag med ett starkt och trendigt varumärke som lockade till sig många talanger...