Röster från Wise

Johan Segergren

Glöm landsgränserna – se Norden som en region! 

Alltfler ser Norden som en enda region och vill rekrytera chefer och styrelsemedlemmar med kunskap om alla nordiska länder. Många internationella bolag har länge sett på Norden som en enda marknad medan vi som agerar inom headhunting och interim management ofta har begränsat oss till de enskilda länderna.

Norden är en spännande region som växer! Förutom en positiv BNP tillväxt i Sverige, Danmark och Finland, finns hög kompetens inom en rad olika områden.    För att vara en region på blygsamma 26 miljoner invånare har vi en häpnadsväckande stark Tech-scen som uppkommit i Ericssons och Nokias kölvatten. Danmarks handelsmannakultur med starka internationella organisationer som rederijätten Maersk och välkända varumärket Carlsberg, har bidragit till en stark entreprenöriell anda som skapar grogrund för små och medelstora bolag inom framför allt handel. Life Science är ytterligare ett framgångsrikt område i Danmark med till exempel Ferring, Lundbeck och Novo Nordisk som plöjer ny mark, men även exempelvis Elekta och Orexo i Sverige.

Den höga specialistkompetens som finns i Norden, en positiv tillväxt, stabila förhållanden och korta geografiska avstånd är intressant både för oss som arbetar med headhunting men också för de internationella kunder som vill rekrytera till sin nordeuropeiska affär. IT-branschen har redan visat att det är egalt om man sitter i Stockholm, Helsingfors, Oslo eller Köpenhamn – avstånden är korta och ledarskap på distans är inte längre samma utmaning.

Själv är jag oerhört inspirerad av att arbeta med Norden som mitt arbetsfält och ser fram emot att fortsätta att stärka ett pannordiskt ledarskap genom headhunting och interim management.