Visselblåsning

Visselblåsning

Wise Group strävar efter transparens och en hög nivå av affärsetik.
Vår visselblåsartjänst ger möjlighet att varna bolaget om misstankar om allvarliga oegentligheter. Visselblåsning kan antingen göras öppet eller anonymt. Syftet är att uppmuntra och underlätta för anställda och externa intressenter att visselblåsa, samt att säkerställa ett adekvat utredningsförfarande.

Det finns två olika sätt för externa intressenter att visselblåsa:

  • Alternativ 1. Kontakta Wise Groups visselblåsarteam av utsedda personer med behörighet att hantera visselblåsningsfall:
    Nathalie Berthelius, HR-chef, nathalie.berthelius@wisegroup.se
    Charlotte Berglund, CFO & vice VD, charlotte.berglund@wisegroup.se
    Erik Mitteregger, Styrelseordförande
  • Alternativ 2. Anonyma meddelanden via visselblåsartjänsten:
    https://report.whistleb.com/wisegroup