Visselblåsning

Visselblåsning

Wise Group strävar efter transparens och en hög nivå av affärsetik.
Vår visselblåsartjänst ger möjlighet att varna bolaget om misstankar om allvarliga missförhållanden. Visselblåsning kan antingen göras öppet eller anonymt. Syftet är att uppmuntra och underlätta för anställda och externa intressenter att visselblåsa, samt att säkerställa ett adekvat utredningsförfarande.

Visselblåsartjänsten når du genom länken nedan:
https://report.whistleb.com/wisegroup