Vi bidrar till en mer hållbar framtid

Hållbarhet

Wise Group med dotterbolag strävar efter att bidra till en bättre, mer hållbar värld utifrån våra förutsättningar. Vi är experter inom HR varför frågor om arbetsliv blir centrala. Vi är övertygade om att det bästa är att alla människor får bidra med sina krafter och kunskaper och vi lever efter devisen ”försprång genom människor”. Att vara hållbar är att möta dagens behov och samtidigt ge förutsättningar för framtida generationer att kunna göra detsamma. I februari 2018 anslöt vi oss till det FN-ledda initiativet Global Compact som stämmer väl överens med våra värderingar. Med vårt inflytande och räckvidd kan och vill vi, både själva och genom våra partners, bidra till en förbättrad framtidsutsikt.