Vi bidrar till en mer hållbar framtid

Hållbarhet

Wise Group vill medverka till att stärka värderingar och utmana fördomar för att stötta ett arbetsliv som präglas av mångfald och jämställdhet. Ett mer mänskligt och modigt näringsliv förstår och ser till att talang, kompetens och engagemang kommer till sin rätt oavsett vem som har dessa egenskaper.

Respekt för individen och alla kollegors lika värde är enligt Wise Group grundläggande för arbetslivet. När vi känner oss respekterade är vi mer benägna att ta ansvar för oss själva och vår situation. Olikheter ska ses som en tillgång och tillvaratas.

I februari 2018 anslöt sig Wise Group till det FN-ledda initiativet Global Compact, för mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor och miljö samt antikorruption. Med Wise Groups inflytande och räckvidd kan och vill bolaget tillsammans med sina partners bidra till en ljusare framtid. 

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete hänvisar vi till aktuell årsredovisning.