Röster från Wise

Lena Noaksson

Framtidens vd:ar är people managers.

Vid ett tillfälle när jag var uthyrd som HR-konsult, blev jag ansvarig för att rekrytera in nya medarbetare till ett snabbväxande bolag med ett starkt och trendigt varumärke som lockade till sig många talanger.

Jag satte igång med rekryteringsprocessen och vi anställde många bra medarbetare. Men i andra ändan märkte jag att folk lämnade bolaget i ungefär samma takt! Produkten var väldigt bra, marknaden het, arbetsmiljön verkligen urhäftig men cheferna stod valhänta och klarade inte att fånga upp och få med sig sina nya medarbetare.

Det fick mig att fundera över vad det är som får oss människor att vilja stanna på en arbetsplats. Människor är insiktsfulla och smarta. Det gäller att få dem att vilja arbeta – inte bara att kunna! Om vi inte utvecklar och utmanar varandra så kommer inte viljan.

Det är därför inte bara HRs betydelse ökar utan även chefers förmåga att leda människor på ett annat sätt. Det är viktigare med people management. Vi ser i branschen att människor blir allt mer rastlösa och anställningsformerna ändras. Samtidigt får varumärken en kortare livslängd. Vi behöver inte fylla på våra varumärken med mer innehåll, vi behöver fylla på människorna!

HR arbetar fortsatt med processerna i ARUBA – Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla.  Men för att få ihop dessa och alla övriga strategier med en affärsverksamhet, krävs inte bara att vi har en vision som ger mening åt vår verksamhet utan också att vi verkligen är sanna i vår vision. (är det detta som är people management?)

Våra HR-konsulter, både HR-chefer och HR business partners, får ofta börja med mission eller vision för att kunna bygga vettiga mål med t ex rekrytering. Att skapa resutat handlar inte bara om effektiva processer, det handlar om att frigöra viljan bland annat genom en gemensam värdegrund eller ett ”högre syfte”.

Så säkerställ: vad för slags bolag vill vi egentligen vara? Först när det är på plats vet vi hur vi ska attrahera rätt, utveckla ledarskapet på ett bra sätt, kunna sätta mål och skapa innovation, kreativitet och framgång.

På företaget där jag var uthyrd som HR-konsult, lyckades vi med rekryteringsprocessen först när HR fick en röst i ledningsgruppen och jag fick kontakt med marknadschefen och andra ledare internt. Då blev den gemensamma visionen om vad vi stod för och vart vi var på väg tydligare och vi kunde alla leverera strategier som fungerade.