Wise Happiness

Varför undersöker vi vad som gör människor lyckliga?

Inom Wise Group arbetar vi med människor. Därför är det naturligt att vi och våra kunder är nyfikna på vad som gör oss människor lyckliga och stimulerade och vad som orsakar motsatsen.

Vi är helt enkelt nyfikna på vad som driver våra positiva känslor. Därför skickar vi för fjärde året i rad ut en av Nordens största undersökningar om vad som gör oss lyckliga – på fritiden och på arbetet.

Eftersom vi sedan januari 2013 även finns representerade i Danmark, undersöker vi i båda länderna.


Ladda ner rapporten här

Svenska (2.8 MB)
Danska (2.2 MB)
Engelska (2.3 MB)