Röster från Wise

Wise Professionals

Wise Professionals är en utmanare i rekryteringsbranschen genom att bryta konventioner och testa nya sätt att leverera tjänster på. Wise Professionals stora styrka är snabbhet och precision i att attrahera och rekrytera rätt personer, genom att finnas nära de specifika målgrupperna, som man möter via nischade brands som Kimm, The Pace och Eqonomy.

Främst verkar Wise Professionals inom kompetensområdena HR, lön, ekonomi, marknad och administration hos kunder i privata företag, offentlig sektor och ideella organisationer. Övertygelsen är att människan i centrum ger hållbara arbetsgivare, välmående och produktiva medarbetare samt goda resultat.

Besök webbsidorna: wise.se, kimm.se, thepace.se, eqonomy.se