Röster från Wise

Wise IT

Wise IT är en ledande aktör på marknaden för kompetensförsörjning inom IT och rekryterar specialister, utvecklare och ledare. Bolaget har byggt sin starka ställning genom att kombinera specialistkunskaper inom IT med förmågan att effektivt förmedla och rekrytera kompetens. En av styrkorna är den kontinuerliga investeringen i rekryterings- och IT-konsulternas kompetens.