Röster från Wise

SalesOnly

SalesOnly är ett ledande rekryteringsbolag inom försäljning som hittar säljchefer och säljare till det nordiska näringslivet och hyr ut konsulter med försäljnings-, ledarskaps- och organisationskunnande som specialitet.

Samtliga medarbetare har certifierats inom Sales Excellence i enlighet med den senaste forskningen. SalesOnly har därmed stärkt sin roll som rådgivare till kunder liksom förmågan att matcha rätt kandidat till rätt uppdrag.

Bolaget bygger hållbara och lönsamma säljorganisationer tillsammans med människor som vill vara med på resan.