Röster från Wise

Samhällsengagemang

Att skapa försprång genom människor präglar hela vår verksamhet och även vårt samhällsansvar.

Mentor Sverige, som vi stödjer, verkar för att ungdomar utvecklas hälsosamt och drogfritt genom att förmedla vuxna samtalspartners (mentorer) till ungdomar. Varje år samlar vi även in kläder till behövande och skänker bland annat till Stadsmissionen.

Efter att kriget i Syrien bröt ut har behovet av att kunna stödja människor på flykt blivit starkt. Wise Group skänker pengar till Röda Korset, som finns utmed flyktingvägarna. Organisationen Den Korta Vägen som förmedlar arbete till nyanlända är ytterligare ett sätt att bidra genom att rekrytera genom dem.

Ett annat viktigt initiativ för vårt samhällsengagemang är att vi både deltar i och stöttar forskning om arbetsplatser på högskolor och universitet. Många initiativ inom både miljö- och samhällsengagemang kommer från individer inom Wise Group. Vi tror ju på att människor som får utvecklas och använda sin potential kan förändra världen.