Röster från Wise

Projektledare

Som projektledare inom Wise Group leder och stöttar du våra kunder i att implementera en HR process, ett HR-system eller en skräddarsydd lösning.

Dina arbetsuppgifter är allt från planering, utbildning och analys till förbättringsarbete hos uppdragsgivarna. Med andra ord är du en viktig samarbetspartner under en lång tid och ett starkt stöd för våra kunder. Som många andra positioner hos oss, skiljer sig rollen något mellan våra olika företag.