Röster från Wise

Kandidatansvarig

Som kandidatansvarig säkerställer du att vi attraherar marknadens bästa kandidater till våra kunder. Du ansvarar för att ge snabb och relevant återkoppling i rekryteringsprocesser för att bidra till en positiv kandidatupplevelse.

Med ett stort engagemang upprättar du en kravprofil, sätter strategi för annonsering eller search, genomför urval och intervjuer samt presenterar kandidater för kund. Som många andra positioner hos oss, skiljer sig rollen något mellan våra olika verksamheter.