Röster från Wise

Hög energi, motivation och stolthet

Medarbetarundersökningen görs årligen med en efterföljande pulsmätning tillsammans med Brilliant. Vi tycker det är bra att göra två mätningar per år för att undersöka arbetsklimatet vid olika tillfällen och sedan följa upp mätningarna.