Röster från Wise

Hög energi, motivation och stolthet

Medarbetarundersökningen görs årligen med efterföljande två pulsmätningar tillsammans med Brilliant. Vi tycker det är bra att göra tre mätningar per år för att undersöka arbetsklimatet vid olika tillfällen och sedan följa upp mätningarna.

Wise Groups medarbetarundersökning 2016 fick en svarsfrekvens på 97 %, vilket är väldigt bra. Precis som tidigare år så har vi fantastiska siffror inom många områden, vilket är underbart att se. Precis som tidigare år har vi också vissa områden vi kan bli klart bättre på. Varje år är det ett par frågor som vi arbetar fokuserat med efter att resultaten har kommit.

Omdömena varierar naturligtvis från dotterbolag till dotterbolag så det är svårt att beskriva närmare beträffande styrkor och utvecklingsområden för hela koncernen. Men kortfattat så kan vi i år se att nivån av engagemang har ökat ytterligare inom gruppen samt att tydligheten har ökat bland ledarna och att vi har ett allmänt mycket gott ledarskap.

I medarbetarundersökningen ställs frågan om medarbetarna är villiga att rekommendera arbetsgivaren som arbetsplats. Frågan heter employee Net Promoter Score® (eNPS®), svaren visar andelen ambassadörer, kritiker och neutrala medarbetare som finns på arbetsplatsen. Därefter görs sambandsstudier som visar vad som driver frågan i olika delar av din organisation och vad ni bör fokusera på för att kunna utvecklas ytterligare. Där hela koncernen har en mycket hög siffra jämfört med benchmark.