Röster från Wise

Nytänkande HR-team

Det finns en oerhörd kraft i organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential! Priset Human Growth Award hyllar framgångsrika och nytänkande HR-insatser. Syftet är att inspirera näringsliv och offentlig sektor till framgång genom medarbetarna.

Människor kan med rätt förutsättningar förflytta berg – och förmågan att frigöra potential, skapa lust och vilja hos oss människor är en kunskap som blir allt viktigare. Vi ser ett arbetsliv i ständig förändring där medarbetare och team blir allt mer självledande med allt högre krav på sin arbetsgivare. Samtidigt ändras anställningsformerna och varumärken har kortare livslängd.

I och med detta ökar HR:s betydelse. HR-processerna (attrahera, rekrytera, utveckla, motivera, alumnify) förfinas och förbättras ständigt. Ledarskapet blir synligare med färre hierarkier. Visioner och hur vi lever dem blir synonymt med framgång.

Human Growth Award vill lyfta och diskutera den här utvecklingen, och hylla de HR-team som ligger i framkant och berätta om dem för att bidra till ett starkare, modigare och mer humant näringsliv.

Besök webbsidan