Röster från Wise

Dev Search

Dev Search är specialister som älskar utveckling. Vi rekryterar specialister inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller. På Dev Search vill vi, på ett innovativt sätt, ge utvecklare möjligheten att testa sina kunskaper och vägleda kandidater vidare i karriären.