Röster från Wise

Brilliant

Med hjälp av medarbetarundersökningar, kundundersökningar, analyser och förändringsledning hjälper vi företag att uppnå förändring som syns i affärsresultaten. Vi utmanar gärna traditionella sätt att se på medarbetarengagemang, ledarskap och att skapa förändring. Brilliant publicerar regelbundet publikationer med redovisning och analys av branschrelevanta studier, akademiska forskningsrapporter och egna kundcase. Våra white papers sorteras efter våra tjänsteområden Engagemang, Ledarskap, Change Management, Kundlojalitet och Employer Branding.