Policys som definierar vår kultur

Policys

Förebyggande Antidiskrimineringsarbete

Denna plan porträtterar Wise Group’s förebyggande och främjande arbete med syfte att verka för lika rättigheter och möjligheter i hela koncernen. Respekt för individen och alla kollegors lika värde är grundläggande för relationer. Alla ska, om kompetensen är likvärdig, ha samma möjligheter till anställning hos Wise Group och våra dotterbolag samt till utveckling och inflytande i arbetet. Olikheter ska ses som en tillgång och tillvaratas. Planen ger direktiv på hur vi inom koncernen ska hantera och efterfölja riktlinjer och lagar inom området samt vilka mål vi alla har ansvar för att arbeta mot.

Förebyggande Antidiskrimineringsarbete (PDF)