Om Wise Group

Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för såväl operativ som strategisk HR.

Genom att förstå våra kunders affärer och se hela HR-processen som ett verktyg för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer lönsamma.